Motivace ke studiu na strojní fakultě VŠB

Anotace – motivace ke studiu

Cílem je zhodnotit uplynulá léta studia a pomoci budoucím studentům kombinovaného studia tak, aby mohli získat uplatnění v technickém oboru. Mám za sebou bakalářské studium v kombinované formě studia na strojní fakultě VŠB. Nejprve začneme příběhem. Článek Motivace ke studiu může být i demotivující. Pokud to nechcete číst, ignorujte to.

Úvod

Začalo to tím, že mě kamarád na pivě přesvědčoval, abych se zkusil přihlásit na nějakou technickou školu. Vzhledem k tomu, že jsem z matematiky pravidelně dostával čtyřky, nabyl jsem dojmu, že tu technickou školu prostě nezvládnu. Po dlouhé úvaze jsem se nakonec rozhodl, že to zkusím.

Podal jsem přihlášku na Vysokou školu Báňskou, konkrétně na studijní program Strojírenství. Poté se studijní referentka ozvala s tím, že maturitní vysvědčení musím ověřit úředně. Tak jsem s tím ověřením zašel na Městský úřad do Šumperka a znovu poslal doporučený dopis přímo na VŠB. O něco později mi přišel dopis, že jsem byl přijat vzhledem k dobrému průměru z maturity.

Pro ty, kteří nematurovali z matematiky nebo fyziky, čekají přijímací zkoušky z matematiky. Přípravný kurz k přijímacím zkouškám, který nabízí VŠB, se jmenuje Nebojte se matematiky. Byl jsem zařazen do Centra bakalářských studií do Šumperka. Mezi koncem srpna a začátkem září proběhl zápis do prvního ročníku.

První ročník

Zimní semestr

První dvě výuky, které se týkaly předmětů Fyzika 1 a Technické výpočty jsem zmeškal. Jelikož jsem byl s kamarády na vojensko historickém zájezdu se cestovní kanceláří Praděd. Po návratu jsem poprvé šel na první výuku, která probíhala na Zemědělské ulici v Šumperku. Výuka se týkala předmětu Základy matematiky. Popravdě řečeno, měl jsem problémy s matematikou na střední škole, i když jsem z ní maturoval. Následně probíhala výuka předmětu Technické výpočty, která byla zajímavá jak v Excelu tak i ze základu programování Visual Basic.

O něco později jsme se dostali na výuku předmětu Základy strojnictví. Dojem z výuky Základy strojnictví byl jak z filmu Marečku, podejte mi péro. Vyučující měl docela vysoké nároky, které se týkaly předmětu Základy strojnictví a dal si na tom hodně záležet. Kreslili jsme výkresy do strojnictví podle osnov. Na závěr jsme měli vytvořit nějakou sestavu pracovního stolu.

Dalším zajímavým i náročným předmětem je Technologie tváření, slévání a svařování. Úkolem bylo zpracovat technologické postupy jako strojní technolog v práci.

Měli jsme i předměty jako je Průmyslová doprava a logistika a Základy energetických procesů. U těch dvou předmětů to bylo spíše takové seznámení. Po základech matematiky následoval navazující předmět Matematika 1. V tomto předmětu jsme se učili derivace, vektory, funkce a další věci.

O něco později následovaly zápočty a zkoušky. Popravdě jsem měl ze začátku problémy s matematikou, což bylo znát i v Základech matematiky. Tak jsem začal trénovat příklady nebo jsem se koukal na Youtube videa, kde je dobře vysvětlené kapitoly z matematiky. Mohu doporučit kanál od Marka Valáška na Youtube. Spolu s tréninkem matematických výpočtů a videí od Marka Valáška jsem prošel z předmětu Základy matematiky až na třetí pokus. Následovaly další zkoušky a odevzdávání programů do předmětů. Skončilo zkouškové období a chyběla mi zkouška z Matematiky 1, tu jsem odložil na další ročník. Skončil zimní semestr a následoval letní semestr, který byl o něco náročnější, než v zimním semestru.

Letní semestr

V letním semestru probíhala výuka z předmětu Vlastnosti a zkoušení materiálu, která se zabývá strukturou, zkoušením a vlastnostmi materiálu. Zajímavým předmětem je Statika, ve které vyučující dokázal perfektně vysvětlit látky ze statiky a celý předmět provázel úsměvem a humorem. Předmět Technické prezentace byl zajímavý a mohli jsme si vybrat téma, která nám vyhovuje. Vybral jsem si téma na Autonomní automobily. Dost náročný předmět je Konstruktivní geometrie. Pomocí studijních materiálů z Konstruktivní geometrie to lze zmáknout i u zkoušky. Předmět Provoz, diagnostika a údržba strojů byl spíše seznámení. Úplný zbytečný předmět je Sociologie, který patří do volitelných předmětů a do strojírenského oboru je zcela nevyhovující.

Zbytek předmětů se týká Matematiky 2 a Technologie obrábění. V Matematice 2 se probírají integrály, diferenciální rovnice, parciální derivace a podobně. Je to trochu náročnější, doporučuji si zaplatit kurz od Marka Valáška, kde najdete placená videa ohledně látek z Matematiky 2. Vybral jsem si kurz na řešení výpočtů integrálů a nelituji investovaných peněz do kurzu. V předmětu Technologie obrábění se též řeší formou technologických postupů.

Na konci letního semestru probíhaly zkoušky a následné odevzdávání programů do předmětů. Proběhla kontrola studia za první ročník. Matematika 1, Matematika 2, Konstruktivní geometrie a Vlastnosti a zkoušení materiálů.

Vždy po práci jsem šel do kavárny a začal trénovat příklady do Matematiky 1 a Matematiky 2. Počítal jsem příklady jako jsou obrazce, vektory, derivace, integrály, obecné diferenciální rovnice a další věci. Vyplatí se trénovat příklady někde v klidu.

Druhý ročník

Zimní semestr

Po dvouměsíčním studijním odpočinku se vracíme zpět do školních lavic. První výuky byly z předmětů Pružnost a pevnost, Dynamika a Grafické systémy. Nejsou to zrovna lehké předměty.

Kontaktoval jsem vyučujícího z matematiky, zda bych nemohl vykonat zkoušku z Matematiky 1. Po domluvě s ním jsem šel na zkoušku s pocitem, že jsem na Matematiku 1 natrénoval dost. Povedlo se, dostal jsem dvojku. O něco později jsem dodělal i Matematiku 2 a též za dvojku. Po měsíční dřině i Konstruktivní geometrii za jedničku se slovy od vyučujícího: „Dám Vám zkoušku, ať to máte z krku“.

Probíhaly další výuky podle rozvrhu. A najednou vidím další zbytečný předmět pro strojaře jako je Politologie. Další předmět k ničemu. Následovala Matematika 3, cizí jazyky, Mechanika tekutin, Technická měření a metrologie. V té zmíněné matematice se probíraly látky jako je pravděpodobnost a statistika. Ze všech matematik mi šla pravděpodobnost a statistika nejhůře.

Probíhaly zkoušky a odevzdávání programů do různých předmětů. Zimní semestr byl zakončen předmětem Mechanika tekutin.

Letní semestr

Letní semestr byl o něco horší. Dodělával jsem předmět z Vlastností a zkoušení materiálů, který jsem nedodělal v prvním ročníku.

Byly předměty jako je CAD 1, Konstrukční materiály, Elektrotechnika 1, Fyzika 2. Těžší byly předměty jako je Části a mechanismy strojů a Termomechnika. Velice zajímavým předmětem byly Základy automatizace. Výuka ze Základů automatizace byla zpestřena dronem, ukázkou stability robota a podobně.

Mezi koncem výuky letního semestru a začátkem zápočtů a zkoušek mi zničehonic začalo za uchem. První komplikace, která mi znemožnila studovat VŠB. Navštívil jsem nemocnici v Šumperku, moc mi tedy nepomohli. Zbývala Fakultní nemocnice Motol v Praze, pro jistotu jsem si vzal i s sebou krosnu s věcmi do nemocnice. Po vyšetření a tunelu magnetické rezonance se ukázalo, že mám za uchem hnis. Následovaly lůžka v nějakém oddělení pro dospělé. Výhoda byla v tom, že se v klidu dalo učit na zkoušky a pracovat na zápočtových programech. Následovala operace a zotavení po operaci. O několik dní později jsem byl propuštěn z nemocnice.

Následovaly zkoušky a odevzdávání zápočtových programů. Doporučeným dopisem jsem požádal o změnu specializace ze Strojírenské technologie na Aplikovanou informatiku a řízení. O něco později mi přišel dopis od děkana strojní fakulty s tím, že mé žádosti ohledně změny specializace bylo vyhověno.

Po uzavření druhého ročníku letního semestru mi zbyly tři předměty jako je Termomechanika, Matematika 3 a Části a mechanismy strojů. V červenci a srpnu jsem makal na zápočtovém programu z Části a mechanismy strojů. Musím říct, že to byla pořádná fuška jako je tupé opisování 60 příkladů a zpracování 4 programů. Už si přesně nepamatuji, co ještě k tomu zápočtovému programu bylo.

Třetí ročník

Zimní semestr

Výuka neprobíhala v Šumperku, ale v Ostravě. Ti, kteří stále studují Strojírenskou technologii, jsou v Šumperku. Ostatní specializace jsou v Ostravě. Mluvím teď o Aplikované informatice a řízení. Na rozdíl od Šumperka máte v Ostravě víc možnosti jako jsou laboratoře, různé pracoviště akce a další výhody. Výuka předmětů ze zimního semestru byla docela zajímavá a přínosná. Začalo to konzultací ohledně výběru bakalářské práce. Každý si mohl zvolit téma. Já vybral téma Demonstrativní příklady vybraných algoritmů pro LEGO Mindstorms. Začaly první konzulace s vedoucím bakalářské práce, řekli jsme si co a jak.

Velký zlom nastal, když jsem šel na poštu a dostal jsem nějaký dopis s červeným pruhem. Po otevření dopisu se situace se změnila natolik, že jsem zcela ztratil motivaci ke studiu. Nic mě prostě nebavilo. O této situaci se veřejně nebudu zmiňovat. Jak mi řekl jeden nejmenovaný člověk s úsměvem: „My tomu říkáme držhubné„. Dobrá zpráva byla v polovině února roku 2017 a já získal opět motivaci ke studiu. Nikdy nevíte, do jaké situace se dostanete a vy musíte dělat všechno proto, abyste zpětně získali motivaci ke studiu.

Letní semestr

O tom je velmi krátký odstavec. Vzhledem ke komplikacím, které nastaly v zimním semestru. Musel jsem dělat vše proto, aby nehrozil vyhazov ze školy. Dodělával jsem předměty z předchozího ročníku. Povedlo se, dostal jsem kredity na to, abych mohl zopakovat ročník.

Třetí ročník – opakování

Zimní semestr

Začal konzultací ohledně téma na bakalářskou práci. Poté probíhala výuka na Automatické řízení. Poté probíhaly konzultace s vedoucím bakalářské práce s tím, že budu pokračovat na bakalářské práci.

V listopadu jsem úspěšně dokončil zkoušku z Automatického řízení. Poté jsem se učil nějakou dlouhou dobu na předmět ze Simulace a modelování mechatronických systémů. Zajímavý předmět, ale náročný.

Psal jsem do ročníkového projektu, což je v podstatě rozpracovaná bakalářská práce. Měli jsme si každý připravit prezentaci na dané téma. Poprvé to nevyšlo, protože jsem měl prezentaci i svůj projev špatný. Tak jsem trochu opravil prezentaci a nacvičoval projev před komisí. Šel jsem tedy znovu na prezentaci a povedlo se. Získal jsem z toho zápočet. Ne, že by vás chtěli potopit, ale tímto způsobem vás připravují na budoucí zaměstnání. A nesmíte se bát hodnocení komise. Rady jsou užitečné a může vám to v mnohém pomoci.

Letní semestr

A tak začal velký shon, co se zkoušek týče. Simulace a modelování mechatronických systémů, Tekutinové mechanismy, Logické prvky a systémy, Automatizační technika, Číslicová regulace a nakonec bakalářský projekt. To jsou předměty, které mi zbyly dodělat.

Simulace a modelování mechatronických systémů, Tekutinové mechanismy, Logické prvky a systémy, Automatizační technika, Číslicová regulace a nakonec bakalářský projekt. To jsou předměty, které byly k dokončení.

Začalo usilovné soustředění na obtížné předměty a válčení s bakalářskou prací. Poslední zkoušku jsem dokončil z Automatizační techniky pár dní těsně kontrolou studia pro závěrečné ročníky.

Po kontrole studia jsem odevzdal bakalářskou práci v konečné podobě. Odevzdal jsem práci jak elektronicky přes studentský systém Edison, tak i v tištěné podobě.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoba bakalářské práce

Jedu vlakem s pocitem, co jsem udělal vše proto, abych mohl zdárně dokončit své studium. Zvláště po tom trápení s předměty, závažnou situací po otevření dopisu a podobně.

Dostavil jsem se na 9 hodin na VŠB, probíhala prezentačka přítomných studentů. První tři studenti šli na státní závěrečné zkoušky již v 9 hodin. Mezitím jsme byli v čekací místnosti a připravovali se na státní závěrečné zkoušky.

Poté jsme byli na řadě my po dvouhodinovém čekání. Probíhalo čtení posudku bakalářské práce, poté jsme každý vybrali dvě otázky pro státní závěrečné zkoušky. První papírek byl s číslem z Automatického řízení, druhý papírek z Automatizační techniky. Poté jsme si šli sednout na potítko a za chvíli se předvést před komisí. Mezitím mě vyzvali na obhajobu bakalářské práce, která trvala 10 minut, poté se ptali na věci ohledně bakalářské práce. Poté jsem si šel opět sednout na potítko a dokončit tu přípravu. Přišla řada na mě a musel jsem předvést vše, co umím. Ptali se na nějaké věci ohledně zkoušek ze dvou zmíněných předmětů. Když už neměli žádné otázky, tak jsem se mohl vrátit do čekací místnosti. Mezitím komise hodnotila výkony přítomných studentů u státnic.

Za chvíli nás vyzval jeden asistent, abychom si vyslechli, zda jsme ty státní závěrečné zkoušky a obhajobu udělali. Všichni jsme úspěšně vykonali státní závěrečné zkoušky a obhájili bakalářské práce. Obrovská úleva od studijních starostí. Odpoledne jsme si ještě vyslechli ještě známky a zakončili státnice vínem.

Promoce

Dne 2. července 2019 v 11 hodin se uskutečnila promoce v místnosti AULA VŠB. V přípravné místnosti od vedle jsme se oblékli do talárů. Jako, když vojáci si oblékají uniformu na vojenskou přísahu. Nejlepší bylo závěrečné zakončení vyhození čepic do vzduchu.

Závěr

Pokusil jsem se rozepsat, jak probíhal studium na VŠB v Ostravě. Nebyla to procházka růžovým sadem. Musíte učinit vše proto, abyste udrželi motivaci ke studiu. Pokud jste dočetli až sem. Gratuluji. Doufám, že článek byl pro vás zcela (de)motivující.

Studovat technický obor se vyplatí, v pracovním trhu budete mít šiřší uplatnění po absolvování technického oboru.

Pokud chcete s něčím pomoci, stačí mi napsat do komentářů. Rád pomůžu. Třeba s výběrem specializace, poskytováním studijních materiálů a podobně.

Chcete-li se o mě něco dozvědět více. Stačí se kouknout na tento odkaz O mně.