O mně

Martin Pěnička

Dne 11. srpna 1986 jsem se narodil v Šumperku se sluchovou vadou. Mám oboustrannou hluchotu. K vnímání sluchu mě doprovází sluchadlo pro nedoslýchavé od firmy Baha.

Jsem absolventem Vysoké školy Báňské – Technické univerzity v Ostravě v oboru Aplikovaná informatika a řízení.

Důvodem založení blogu je uchování myšlenek, získání technických znalostí, směs zajímavých postřehů a zážitků. Blogováním také chci předejít chaotickým myšlenkám.

Ve volném čase čtu nějaké knihy, učím se angličtinu nebo elektroniku. Také rád poslouchám hudbu, shlédnu motivační filmy. Nechybí také sport jako je airsoft, fitness a turistika.

To byl krátký a rychlý popis O mně. Tato stránka ještě projde revizí.